tirsdag 8. mars 2011

malingsoppgave

Denne oppgaven gikk ut på å urforske og lære mer om fargekontrastene. Kontrast betyr motsetning. I følge Ittens lære er det 7 stykker: lys/mørk, kald/varm, simultankontrast, komplimentærkontrast, egenkontrast kvantitet- og kvalitetskontrast. Først skulle vi eksprimentere med teknikker, farm, farge, materialer og redskaper.
Deretter skulle vi lage et stort maleri, da temaet var hus hvor vi skulle bruke det vi hadde lært. Mitt maleri endte opp med ganske mange kontraster. Jeg brukte :
komplementærkontast, da lilla og gul står ovenfor hverandre i Ittens fargesirkel.
Kald/varm-kontrast
Lys/mørk-kontrast
Kvalitetskontrast, en farge er blandet med andre, for å evt. gjøre den mørkere eller lysere.
Simultankontrast, en farge blir påvirket av andre farger

Det var de fargekontrastene jeg brukte som er fra Ittens fargelære, men jeg brukte også:
Størrelsekontrast - Store hus versus små hus
Teksturkontrast - Jeg brukte sandpapir på noe av maleriet for å bruke andre teknikker og skape litt mer tilhørighet
Valørkontrast - en farge går over til en annen ved å

Jeg skapte også perspektiv ved overlapping


Siste del av oppgaven var å lage et utsnitt av maleriet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar